Människa och människa

Det finns en kort passage  i Johan Bärs loggbok från skeppet Nyckeln i kriget 1676 som alltid har berört mig.  För där blottas hela 1600-talets skarpa uppdelning av människors värde. Anteckningen är gjord den 20 maj. Amiral Johan Olofsson Berg (adlad Bergenstierna) har nyss avlidit på sitt skepp Victoria och Johan Bär skriver att två bojorter beordrades…

”… att gå till Kalmarsund, att intaga de knektar och båtsmän  på Constantia och Charitas och med detsamma föra amiralens lik till Kalmar; på Nyckeln blev en båtsman död av Ålandskompaniet, den håvo vi i sjön”

??????????????????????????????

Kontrasten mellan amiralens kropp som förs till Stockholm för att få en ståndsmässig begravning och båtsmannen som helt enkelt hävs överbord blottar skillnaden mellan människa och människa.

För en nutida läsare är det lätt att förfasa sig. Men är vi så annorlunda själva? Det är mycket stora skillnader mellan människa och människa i världen på 200o-talet. Somliga  människor har rätt att vara  och röra sig nästan vart som helst på jordklotet medan andra stängs in eller stängs ute. Somligas liv värderas som nästan oersättligt och tilldelas bombastiska begravningscermonier, andras plöjs obekymrat ned i omärkta massgravar. Skillnaden är att vi inte längre har någon bakomliggande ordning som motiverar vårt agerande. Det hade man på 1600-talet. Gud hade bestämt att människor hade olika uppgifter med olika slags plikter här i världen. Att det gjordes skillnad i behandlingen mellan människor stred än så länge inte mot någon tanke om allas lika värde och lika rättigheter. Den ordningen var förstås djupt orättvis, men den hade åtminstone en fördel: det var inte skamligt att vara längst ned på stegen. Även där, som fattig och utbytbar, fanns det en plikt att uppfylla, en roll att spela. Med tanken om allas lika värde, som i grund och botten är en storartad tanke, kanske den viktigaste som någonsin tänkts, uppstod en massa problem. Vem har ansvaret för att se till att människor verkligen behandlas lika? De styrande? De som utsätts för orättvisorna? Alla? Och vem ska man ge skulden när man inte lyckas?

I dessa dagar tycker jag att skulden alltför ofta skrivs över på de mest utsatta. Det är deras fel att de behandlas orättvist. De fyller ingen funktion, har ingen plikt att uppfylla eller roll att spela i det samhälle som är vårt. Alltså ska de straffas.

Att den okända båtsmannen hivades överbord sommaren 1676 medan amiralens lik transporterades till Stockholm var däremot inte ett straff för att han var fattig eller värdelös. Det var en krass konsekvens av att man var mitt uppe i ett krigståg, hade ganska bråttom och inte hade tid med ordentliga begravningar annat än i yttersta nödfall. Att hiva en amiral överbord skulle orsaka skandal och alltså passade man på att få kroppen i land samtidigt som man hämtade upp nya soldater och båtsmän.

Det var dock inte alltid amiral Johan Bär var så prosaiskt effektiv inför döden. Året innan, sommaren 1675, skrev han ombord på skeppet Victoria  hur en soldat dog under natten och på morgonen ” en av mina konstaplar vid namn Johan Hummer; Gud glädje deras själar.” Han lät begrava dem i land och när ytterligare en soldat och två båtsmän avled följande dag, såg han till att begrava dem också.

 

 

En spökhistoria till jul

Ja, nu tar bloggen juluppehåll. Med en packe omsorgsfullt utvalda skönlitterära böcker styr jag kosan söderut för att vara ledig. Men innan dess vill jag bjuda på en spökhistoria ur amiralitetsrättens protokoll anno 1692!

Den 17 december inkallades båtsmannen Bengt Bös för att ha slagit sönder en av flottans värjor. Han erkände att han hade slagit sönder värjan och gav sedan följande förklaring:

”Uppå det gamla varvet, där han har sin vaktpost, går var natt en gast och när han för några nätter sedan stod på sin post, hörde han ett rop från en gammal bod, av dessa orden: ‘Var är mitt lås!’ Han sprang dit och slog värjan mot bodväggen, då den gick sönder. En vintervaktbåtsman Nils Jonsson Ljungberg, lär med honom kunna besanna att om nätterna hörs uppå gamla varvet ett rop.

Rätten kallade in den andra båtsmannen som berättade att han en natt då han stod på sin post, hörde ett rop ur bergskrevan på det gamla varvet, som bestod av dessa ord: ‘Var är låset för boden’. Han svarade att han ej hade något lås, då [rösten] åter ropade till honom ‘du skall ej hava någon nöd, utan de andra skola det betala.’ Dessutom berättade Ljungberg att hans andra kamrater hade sagt att de om nätterna ibland sett ett spöke i kvinnfolksgestalt.” [Min modernisering]

Vad rätten ansåg om historien förtäljer inte protokollen. De dömde båtsmannen till att betala värjan utan ett ord om spöket. God spökjul hursomhelst!

En flod av glittrande fynd

Nu är skrivandet av nästa empiriska kapitel igångsparkat på riktigt. Jag frossar i fall, i konstiga, roliga och överraskande detaljer och i obegripliga domslut. Jag läser om båtsmän som rymmer och seglar Europa runt: från Bergen till London, från London till Holland, till Portugal och Frankrike. Om båtsmän som dricker sig fulla på krogen och missar skeppets avgång. Om gardets hårdföra tvångsmetoder där de med hot och misshandel tvingar båtsmän att ta emot värvningspengar som soldater (lite som brittiska pressgangs, fast i mycket mindre skala). Om båtsmän som går bort en stund från sin vaktpost för att tända pipan. Och så lägger jag pussel, letar mönster och strukturer i en ständigt pågående förhandling om kontroll och disciplin. Det är så roligt att jag knappt vill gå hem.

På ett seminarium för ett par veckor sedan diskuterade vi vad en historiker egentligen är bra på. En klok professor ansåg att vi är bra på tålamod. Att sitta timme ut och timme in och tröska ett oändligt material under till synes urtrista omständigheter med endast en vag förhoppning om att det i högarna av intetsägande grå papper finns någonting av intresse som ledljus. Han hade säkert rätt. Men var gång jag återvänder till mitt källmaterial känner jag mig mer som om jag öppnat dammluckorna och en flod, en gyllne flod av blänkande, glittrande fynd, öser ned över mig. Ta bara detta: häromdagen förberedde jag mig på att renskriva de sista fallen av förrymda båtsmän. Jag planerade för en rätt tråkig men ändå ganska snabb procedur. Rymningsfallen brukar i regel vara nästan provocerande kortfattade och föga sprudlande. Men istället för slentrianmässiga, knapphändiga sammanfattningar dök det upp fall efter fall med alla möjliga märkvärdiga detaljer. Och rätten som under ett hundratal fall knappt ställt en fråga fick plötsligt ett nyväckt intresse för båtsmännens motiv och började fråga sådant som de ALDRIG frågar. Typ: är du gift? Hur länge har du varit båtsman? Varför angav du dig frivilligt när du nu varit borta så länge? Man kunde tro att de hörsammat mina böner och plötsligt bytt förhörsstrategi.

Men det viktigaste är ändå att lusten att skriva helt och hållet är tillbaka. Utan den blir det ingen avhandling. Så är det bara.